top of page

Regulamin

Sklep internetowy Big Blue, dostępny pod adresem www.bigblue.com.pl, prowadzony jest przez firmę Waterfall. z siedzibą firmy Warszawa 02-797, ul. Klimczaka 22 D/3. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 762-147-05-85. Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: info@waterfall.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.bigblue.com.pl składania zamówień, sposobów dostaw oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Waterfall prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetową. Do korzystania , przeglądania asortymentu, a także składania zamówień w sklepie www.bigblue.com.pl niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Klienci mają możliwość korzystania z zakupów poprzez www.bigblue.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Waterfall dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez skierowanie e-mail`a z taką dyspozycją na adres: info@waterfall.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Waterfall jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bigblue.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkte inne niż nowe mają w sposób jednoznaczny określone to w opisie produktu.

 5. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 6. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w specyfikacji (opisie) produktu. W przypadku wystąpienia rozbieżności kwestie sporne związane z opisami i zdjęciami będą rozwiązywane na korzyść klienta.

 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. O dostępności towaru informują statusy podane przy każdym produkcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 8. Zamówione towary,  których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy.
  Składając zamówienie należy pamiętać, że:
  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

 9. Czas dostawy: przesyłki dostarczane są poprzez firmę kurierską DPD na następny dzień roboczy po wysyłce.

 10. Produkty w dziale wyprzedaż są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 11. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

 12. Staramy się aby zamówienia złożone do godziny 14:00 w dzień powszedni realizowane są i wysyłane tego samego dnia.

 13. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:

  • za pobraniem - gotówką kurierowi lub przy odbiorze towaru,

  • przelewem - zamówienie realizowane jest w dniu zaksięgowania przelewu na rachunku firmowym sklepu,

  • szybki przelew PayPal

 14. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Waterfall nie jest wiążąca i zamówienie może zostać anulowane. W tytule płatności należy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.

 15. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłka jest darmowa.

 16. Klient ma zawsze prawo otworzyć paczkę w obecności kuriera. Sugerujemy sprawdzenie stanu opakowania przesyłki, a w przypadku widocznego uszkodzenia nie odbieranie przesyłki lub otworzenie przesyłki w obecności kuriera. W takiej sytuacji kurier powinien spisać protokół na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja.
  Bardzo prosimy poinformować nas o zaistniałej sytuacji, a także przesłania nam skanu/zdjęcia protokołu szkody ułatwi nam to wyegzekwowanie od firmy kurierskiej odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości przedłożymy wszelkich starań aby nowy, pozbawiony wad towar pojawił się u Państwa jak najszybciej.

 17. W przypadku odbioru osobistego z magazynu Waterfall o możliwości odebrania zamówionego produktu informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.

 18. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w www.bigblue.com.pl, Waterfall zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy / płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 19. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5 500 PLN niezbędna jest częściowa lub pełna przedpłata. Wynika to z tego, że firma kurierska nie obsługuje usługi płatność przy odbiorze powyżej w/w kwoty.

 20. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a www.bigblue.com.pl dotycząca zakupu danego produktu i ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Waterfall jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru z magazynu Waterfall.

 21. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 10 dni, będą uznawane za nieważne, a zamówienia anulowane.

 

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn.  Jednak zastrzega, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić tj:

  • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, a Klient został o tym wyraźnie poinformowany;

  • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. montaż koła);

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • gdy dotyczy dostarczania dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,

  • gdy upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki).

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Waterfall
  ul. Klimczaka 22 D/3
  02-797 Warszawa
  NIP: 762-147-05-85
  info@waterfall.pl

  Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia:.............................................................................
  Data zawarcia umowy: ................................................, data odbioru towaru: .......................................................................
  Imię / nazwisko: ______________ / ________________
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................
  Nr konta bankowego, na które należy przelać pieniądze: __-____-____-____-____-_____-____

 2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Waterfall przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.

 4. Waterfall nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

Zwrot należności Klientom

 1. Waterfall dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane z magazynu Waterfall i było uprzednio opłacone z góry;

  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Waterfall może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Waterfall dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Waterfall nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Waterfall nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

Reklamacje

Waterfall zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

Gwarancja

 1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.

 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym roztrzygnięciu regklamcji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych od Waterfall, objętych gwarancją, możecie Państwo - zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem - skontaktować się z nami. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Waterfall.

 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.
  W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa.

 5. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi Waterfall.

 

Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 1. Waterfall odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi zachęcamy do skontaktowania się pod adres info@waterfall.pl. W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie czego się Państwo domagacie oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Waterfall.

 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Waterfall niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 9. Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

 10. W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.

 11. W żadnej sposób nie ograniczamy praw konsumenta wynikających z prawa obowiązującego w Polsce.

 12. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni, w tym czasie Waterfall zobowiązuje się poinformować Klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

 13. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Waterfall w ramach waterfall.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

bottom of page